امروز جمعه 1403/01/31
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

 

مسئول کارگروه علوم تربیتی: جناب دکتر رحمت اله مرزوقی

رزومه:

مرتبه علمي: استاد دانشگاه شیراز
بخش: مديريت و برنامه ريزی اموزشی 

دانشکده: علوم تربيتی و روانشناسی
دکتری تخصصی:

رشته مطالعات برنامه درسی
تربيت مدرس (ايران)
سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ تربيت سياسی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران

مقالات چاپ شده در مجلات علمی: ۱۹۳ مقاله
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها: ۷۰ مقاله
کتاب های چاپ شده: ۱۸ کتاب

 

نظر شما

captcha