امروز جمعه 1403/01/31
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

 

مسئول کارگروه اقتصاد: جناب دکتر سيدمحمدهاشم پوريزدانپرست

رزومه:

مرتبه علمي: استـاديار دانشگاه شیراز
بخش: اقتصاد

دانشکده: اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی: ۸ مقاله
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها: ۳ مقاله
کتاب های چاپ شده: ۸ کتاب

 

نظر شما

captcha