امروز شنبه 1402/09/11
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

شماره مسابقه

آخرین وضعیت برگزاری

شماره تماس برندگان

 مسابقه ۱

  پایان یافت  

تعداد کل شرکت کنندگان: ۱۱۴۵ نفر

پاسخ صحیح: ۹۷۸

گزینه صحیح: ۳

۱- ۴۶۹۸ *** ۰۹۳۸

۲- ۶۹۲۹ *** ۰۹۰۱

۳- ۷۷۲۹ *** ۰۹۱۴

 مسابقه ۲

  پایان یافت  

تعداد کل شرکت کنندگان: ۱۳۳۲ نفر

پاسخ صحیح: ۸۶۶

گزینه صحیح: ۱

 

۱- ۴۸۰۰ *** ۰۹۹۰

۲- ۷۴۱۷ *** ۰۹۱۷

۳- ۵۸۴۱ *** ۰۹۱۲

مسابقه ۳

  پایان یافت  

تعداد کل شرکت کنندگان: ۴۶۵ نفر

پاسخ صحیح: -

گزینه صحیح: ۲

۱- ۱۷۴۹ *** ۰۹۳۹

۲- ۰۴۸۳ *** ۰۹۲۱

۳- ۳۲۹۶ *** ۰۹۲۲

مسابقه ۴

  پایان یافت  

تعداد کل شرکت کنندگان: ۱۲۰۶

پاسخ صحیح: ۱۲۰۳

گزینه صحیح: ۴

۱- ۲۷۱۰ *** ۰۹۲۱

۲- ۸۹۱۶ *** ۰۹۹۰

۳- ۱۷۸۳ *** ۰۹۱۳

مسابقه ۵

  در حال برگزاری  

تعداد کل شرکت کنندگان: -

پاسخ صحیح: -

گزینه صحیح: -

۱-

۲-

۳-

 

 

نظر شما

captcha