امروز شنبه 1403/04/30
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

مطابق ماده سوم اساسنامه پژوهشکده علوم انسانی اسلامی آیت الله حائری شیرازی (ره)، اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:

  • - مدیر
  • - دبیر
  • - روسای کارگروه­ های پژوهشـی پژوهشکده

 

اختیارات شورای پژوهشی پژوهشکده:

۱. شناسایی مسائل و موضوعات دارای اولویت پژوهش و تألیف آثار.

۲. تصمیم گیری و تدوین قوانین و آیین نامه های لازم در مورد پروژه های پژوهشی و قراردادهای پیمانکاری تألیف.

۳. تعریف پروژه های پژوهشی و تألیفی.

۴. بررسی و ارزیابی طرح های تألیف وصول شده از پژوهشگران و مؤلفان.

۵. تصویب طرح های پژوهشی و تألیفی و فراهم نمودن شرایط انجام طرح.

۶. نظارت بر مراحل مختلف تألیف توسط مؤلفان.

۷. سایر تصمیمات و اقدامات مقتضی

 

ساختار پژوهشکده:

ساختار پژوهشکده علوم انسانی اسلامی آیت الله حاائری شیرازی

 

نظر شما

captcha

پژوهشکده علوم انسانی اسلامی آیت الله حائری شیرازی